Svanen 3

Elinslund heter det här huset. Det låg tidigare med fasaden mot Storgatan men när Lokgatan skulle anläggas och få sin sträckning blev man tvungen att vrida byggnaden. Nu ligger den med fasaden ner mot ån.
Adress: Lokgatan 1 A

Lägenheter:
3 rum och kök - 2 styck
2 rum och kök - 4 stycken

Hiss: nej