Nybo 11

Hus med historia. Byggnaden som är placerad med långsidan mot Dackegatan låg tidigare på Kyrkogatan. När den nya lågstadieskolan skulle byggas rivningshotades huset. Vi köpte då byggnaden och flyttade den till sin nuvarande plats.

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1929 och det var Erdtmanska stiftelsen som lät bygga huset som bostad för äldre ogifta damer.

Nu har byggnaden fått nytt liv och nya hyresgäster och när det flyttades 1988 byggdes ytterligare två hus på fastigheten. Totalt inrymmer de 12 lägenheter.

Adress: Dackegatan 1, 3A - D och 5A - 5D,

Lägenheter:
2 r o k - 12 stycken.