Nya hus och hus med historia

Vi har alltid uppskattat det kulturarv som byggnaderna utgör.

Flera av fastigheterna är äldre och när vi har kompletterat med nya har vårt mål varit att anpassat dem till de gamla.

Företaget har tjugo fastigheter med framför allt lägenheter men även affärs- och kontorslokaler.

Företaget startade år 1988 och har under åren byggt upp fastighetsbeståndet.